Finansiel leasing er et godt finansielt værktøj, som rigtig mange landmænd benytter sig af som alternativ til banklån eller egenfinansiering.

En aftale med et leasingselskab kan være skruet forskelligt sammen, Ofte erlægges en høj førstegangsydelse, der aftales en leasingperiode med ens leasingafgifter gennem perioden, og ved udløb kan landmanden købe maskinen af leasingselskabet til en lav forudaftalt scrapværdi. Denne scrapværdi er i praksis ofte væsentligt under maskinens reelle dagsværdi.

Fordelen ved leasing er, at det ikke belaster landmandens likviditet i samme omfang som ved anden finansiering eller brug af frie midler. Men i forhold til alternativerne er der én væsentlig forskel, når maskinen skal forsikres: det er leasingselskabet, der ejer maskinen indtil udløb af kontrakten og maskinen er leveret tilbage til leasingselskabet eller købt af landmanden.

I Agro, der udkommer i dag fredag den 11. november kan du læse hele artiklen og mere om leasing og forsikring i disse to afsnit i artiklen: at være forpligtet til at tegne forsikring og erstatning til dagsværdi

Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.