Udbytterne i top og vandprocenten i bund - kernemajsen årgang 2016 tegner rigtig godt.

Udbytterne i top og vandprocenten i bund, lyder det fra majsfrøproducenten Limagrain A/S, som fredag den 14. oktober afholder stor kernemajsdag på bedriften Uhrenholt I/S nær Tarm i det vestjyske.

Det sker sammen med Yara Danmark, Maskinkonsulenten i Sønderjylland og Herborg Smede-Og Maskinforretning, samt deres underleverandører fra blandt andet Lemken.

Arrangementet starter kl.10.30 og afsluttes omkring 14.00.

Det faglige input omkring sorter og gødskning sluppleres med stor maskindemonstration, som i år ledes af maskinkonsulent Erik Nissen, hvor der bliver kørt med det nyeste teknik til høst af majs, samt den efterfølgende jordbehandling.

Ny majssort

Limagrain fremviser en ny kernemajssort, LG30.179, der i 2015, ifølge Limagrain, løftede udbyttet markant i forhold til målesorten. Der er tale om en ny sort, forædlet udelukkende til kernemajs. Ifølge Limagrain har LG30.179 har en god dry-down, og er meget nem at høste. Den omkringliggende mark er tilsået med LG.30.179, så der forventes et meget højt udbytte.

Yara følger op med at give deres bud på hvordan majsen skal gødes igennem hele vækstsæsonen. Hør om effekten af startgødning og opfølgning med mikronærringsstoffer

Mange maskiner

Der vil blive kørt med forskellige redskaber til behandling af majsstubben. Herborg-Smede og maskinforretning vil køre med en Tulip discharve, og Lemken vil fremvise det tunge grej til behandling af majsstubben. GreenTec vil køre med Spearhead Multicut rotorklipperen, det slår majsstubben af.

Uhrenholts nye John Deere S690 rotormejetærsker med C608 8 rækket bord vil være i aktion i marken.

Det er første gang at John Deere's opdaterede topmodel skal prøve kræfter med kernemajsen. Høstkapaciteten forventes at ligge over 100 tons i timen. Det bliver ikke motoren, men plukkebordet der sætter begrænsningen.

Cimpet majs til grise

Efter høst og maskinfremvisningen køres der til 'Clausagergaard', hvor Thomas Jensen, vil fortælle om hans erfaringer med crimpet majs, herunder produktionsresultater og sygdomsfrekvensen i besætningen.

Majsen crimpes og lægges i plansilo. For at sikre holdbarheden i stakken tilsættes der propionsyre.

Den crimpede majs blandes op i to store tanke af 50 ton. Der blandes to gange om ugen en suppe, bestående af vand og valle og crimpet majs. Denne suppe pumpes ind i vådfoderanlægget.

Hele systemet er enkelt opbygget og har kørt i flere år, uden at udgifterne til vedligeholder sprunget i vejret.

Thomas Jensen fundet en meget billig og effektiv måde, at håndtere den crimpede majs på. Bliv klogere på hvorfor han bliver ved med at fodre med kernemajs.