Forsikringsmæglere har for alvor gjort deres indtog hos landbruget. Andre erhverv har brugt forsikringsmæglere i mange år, men det er først inden for den sidste halve snes år, at det for alvor er slået igennem hos landmændene.

Et produktionslandbrugs forsikringer kan være kompliceret stof for landmanden. Der er mange risici, der skal tages hånd om, og mange måder at skrue forsikringerne sammen på. Ved valg af forsikringsdækning indgår blandt andet værdien/den økonomiske risiko, der skal forsikres, landmandens risikovillighed og prisen på forsikringsdækningen.

Assurandøren

Tidligere har assurandøren været landmandens eneste kontakt til forsikringsselskabet. Assurandøren er ansat af forsikringsselskabet og kan alene rådgive ud fra eget forsikringsselskabs produkter og retningslinjer.

Forsikringsmægleren

Kundens egen rådgiver er forsikringsmægleren. En forsikringsmægler skal være helt økonomisk uafhængig af forsikringsselskaberne. Det er kunden, der betaler for forsikringsmæglerens arbejde, og mægleren skal alene varetage kundens interesser. Ikke forsikringsselskabets.

I Agro, der udkommer fredag den 12. august kan du læse mere om hvad det vil sige at indgå en aftale med en forsikringsmægler og hvad man især skal være opmærksom på.

Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.