Kartofler og maltbyg er højværdiafgrøder, og derfor investerer Henrik Jensen gerne lidt ekstra i høst- og optagerkapacitet, så afgrøderne kan høstes under ideelle betingelser.

Henrik Jensen, drev indtil for få år siden Sunds Maskinstation i Midtjylland. Men bort set fra klipning af levende hegn samt nedfældning af flydende ammoniak er maskinstationsaktiviteten stort set udfaset. Henrik Jensen har i stedet fuld fokus på de små 600 hektar som han driver med korn og kartofler.

- Jeg var sikker på at planteavl og maskinstationen var den ideelle kombination. Men planteavl med højværdiafgrøder passer bare ikke sammen med at drive maskinstation. Vi brugte alt for meget energi på at høste og tage egne kartofler op om natten. Det resulterede ofte i for store omkostninger til tørring, og i afgrødekvaliteter som ikke opnåede den rigtige pris, forklarer Henrik Jensen, der dyrker omkring 200 hektar med industrikartofler.

Fokus på kvalitet

Henrik Jensen har ikke holdt nogen ophørsauktion og solgt ud af maskinerne. Faktisk er han gået den modsatte vej og investeret i endnu mere rationelle maskiner. Sidste år købte han således en selvkørende Grimme Tectron 415 kartoffeloptager.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Den firerækkede maskine har en enorm kapacitet, og på computeren kan jeg se, at vi i år har brugt 190 nettotimer, for at tage de 200 hektar kartofler op. Det giver os frihed til kun at køre, når vejret er optimalt. Alt andet lige er det lettere at lagre kartofler, som bliver taget op under tørre forhold, og smudsprocenten er lavere, når optagere arbejder under optimale betingelser, siger Henrik Jensen.

Tanken på den nye optager rummer 15 ton, men da maskinen kører på brede bælter, har den et lavt marktryk og kan også arbejde under meget vanskelige forhold.

To mand om optagningen

Den store tank er med til at effektivisere optagningen, og under normale omstændigheder klarer Henrik Jensen optagningen sammen med en enkelt medarbejder. Han har ikke kapacitet til at opbevare samtlige kartofler indendørs og derfor lægges en hel del kartofler i kule.

- Med op til 15 ton i tanken behøver vi ikke at læsse kartofler af ude i marken, men kan have vogne stående ved enderne. Det skåner marken, og samtidig er det tilstrækkelig med en enkelt traktor, til at køre kartoflerne hjem, siger Henrik Jensen.

Lav smudsprocent

Der er selvkørende optager er uden sorterbord, og derfor krævede Henrik Jensen også at få lov til at prøvekøre optageren, før han købte den.

- Vi startede op i den vanskeligste mark, og da den kunne klare det, og jeg lige havde fordøjet den høje byttepris, købte jeg optageren, siger Henrik Jensen og tilføjer:

- Vi har ikke ret mange sten, og det eneste som maskinen har svært ved at sortere fra er gråbynke og græstørv. Det er derfor vigtigt, at få bynken bekæmpet i kornmarkerne og holde kartoflerne fri for græs.

- Smudsprocenten ligger stort set uændret, i forhold til da vi kørte med den bugserede optager, og i gennemsnit ligger vi cirka en procent under fabriksgennemnittet, siger Henrik Jensen, der pointerer, at det også kræver omhyggelighed når kartoflerne læsses, hvis smudsprocenten ikke skal være for høj.