Den milde vinter har givet kraftige afgrøder, og derfor kan ekstra fokus på svampesygdomme være nødvendigt.

Kraftige afgrøder efter en mild vinter giver ekstra fokus på bladsvampe. Indenfor pløjefri dyrkning er det især to svampe, nemlig Septoria og DTR i hveden og Skoldplet i vårbyg, som kræver ekstra opmærksomhed.

- Den milde vinter har mange steder betydet, at vi oplever meget kraftige marker med vintersæd. Og det kan give visse udfordringer for landmanden i den kommende sæson, siger planteavlskonsulent Bente Andersen.

De steder, hvor landmanden har en kraftig afgrøde kombineret med en tidlig tildeling af gødning, ser vi visse steder en gejl og uharmonisk vækst. Her kan der blive behov for vækstregulering. Det skal siges, at det ikke kun er i det pløjefri, vi ser kraftige afgrøder. Det gør vi også i de pløjede marker, udtaler Bente Andersen.

Yderligere fokus områder, som græsukrudt og svampestrategi, er gældende i både i vår- og vintersæd.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Læs mere om disse emner i det nyeste nummer af Agro, som udkommer i dag, fredag den 11. april. Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses her.

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.