Holiday Tree Farm er verdens største producent af juletræer, og når det går vildest for sig, skoves der flere end tusinde træer i timen.

En helikopter svæver ind over det kuperede landskab med juletræer. Under helikopteren hænger en stålwire med en krog, som lynhurtigt opsamler bundterne med cirka 20 juletræer på jorden. Juletræerne flyves hen til en ventende lastbil, og et minut senere er helikopteren tilbage efter en ny ladning juletræer.

Vi befinder os på Holiday Tree Farm i Oregon på USA's vestkyst. Farmen er verdens største producent af juletræer, og i højsæsonen i november og december skoves og leveres flere end tusinde juletræer i timen.

Timeprisen for helikopteren er kun en brøkdel af, hvad det koster i Danmark, og er beregnet til cirka fire kroner pr. træ. For at udnytte helikopteren optimalt, har et sjak skovarbejdere dagen i forvejen fældet og bundet mellem 1.500 og 2.000 juletræer i timen. Alt sammen på akkord, skriver Erling Mysen i februar-udgaven af Agrologisk.

Holiday Tree Farm sælger en million juletræer hvert år. Salget omfatter både Douglas- og Nobilis-juletræer, som indbringer henholdsvis 80 og 140 korner pr. træ. Produktionen af juletræerne sker på 3.800 hektar. Det meste af jorden ejer Holiday Tree Farm selv, men over tusinde hektar lejes på langtidskontrakt til 2.000 korner pr. hektar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Læs hele artiklen i februar-udgaven af Agrologisk, der udkom fredag den 8. februar. Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.agrologisk.dk.

Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller 7620 7920.