Mosegaarde Maskinstation ved Ejstrupholm har købt både en majssåmaskine og en renser med 16 rækker og forventer at kunne rense majsen og nedfælde gylle i én arbejdsgang.

I mange egne af landet 
udviklede majsen sig katastrofalt  i 2012. Kulde og store mængder nedbør betød, at majsen kom dårligt fra start, og specielt på let jord virkede det som om, majsen led af mangel på næringsstoffer.

- Jer er ikke i tvivl om, at en del af den gylle, som blev nedfældes forud for, at majsen blev etableret i foråret 2012, var vasket værk fra rodzonen, da majsene for alvor havde brug for det. Derfor vil vi i år tilbyder kunderne enten at udlægge eller nedfælde gylle i majsen, efter at den er kommet op, og når planterne har behov for næringsstofferne, siger Danny Pedersen, Mosegaarden Maskinstation.

Han forestiller sig enten at slangeudlægge forsuret gylle i majsen eller at nedfælde den samtidig med, at majsen renses.

Fast spor i majsen

Mosegaarden Maskinstation har til sæson 2013 investeret i en ny Kverneland majssåmaskine og en sensorstyret Thyregod-renser. Begge maskiner er med 16 rækker og en arbejdsbredde på 12 meter.

- De to maskiner styres præcist med GPS, og planen er at koble renseren efter gyllevognen og nedfælde gylle i majsene, samtidig med at de renses. Det skal ske omkring 1. juni, hvor majsen er godt etableret og har opbrugt startgødningen, siger Danny Pederesen og fortsætter:

- Ved at vente med at tildele gyllen, indtil majsene har behov for næringsstofferne, minimerer vi risikoen for, at kvælstoffet vaskes ud, inden majsene når at udnytte det. Som alternativ til nedfældning af gyllen tilbyder maskinstationen også at tankforsure gyllen med svovlsyre og lægge det ud med slæbeslanger i majsen. Forsuringen minimerer fordampningen af kvælstof.