Efter to år med etablering af vårhvede på 37,5 centimeters rækkeafstand og radrensning går Klaus Aage Bengtson nu tilbage til at bredså kornet

Klaus Aage Bengtson har i mange år drevet ejendommen Nordkær, 15 kilometer vest for Ålborg, konventionelt. I august 2010 besluttede han imidlertid at lægge ejendommen om til økologi.

I et fagblad havde han læst, at man ved radrensning af økologisk vårhvede, udover at bekæmpe ukrudt, fik en øget mineralisering i jorden, så indholdet af protein i kernerne ved høst blev øget fra cirka 10,5 til 12,5 procent. Dermed var der basis for at få hveden godkendt til brød, og da det samtidig var muligt at sælge afgrøderne til øko-priser allerede fra år ét, hvis der var tale om fremavl, mente han godt, at han kunne forsvare beslutningen rent økonomisk.

Det blev starten til en tilværelse uden kunstgødning og pesticider, og til et ændret sædskifte med blandt andet hestebønner, lupiner og vårhvede sået med 37,5 centimeters rækkeafstand - og hvor radrenseren var en integreret del af maskinparken.

Læs hele artiklen i februar-udgaven af Agrologisk, der udkommer fredag den 8. februar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.agrologisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller 7620 7920.