At rapsen bliver sået med grubber og gødningsplacering kan være en stor fordel ved en sen høst - rapsen kommer godt fra start med gødningen lige ved ”hånden”

Hos Martin Børsting Maskinstation på Salling har man til sæson 2012 investeret i en ny He-Va Sub Tiller ni-tands grubber med udstyr til både såning af rapsfrø, sneglegift og placering af flydende gødning.

- Der var blevet en større og større efterspørgsel fra kunderne på placering af gødning sammen med rapsen, fortæller Martin Børsting om baggrunden for at udskifte den fem år gamle He-Va grubber med en ny og større.

- Tidligere erfaringer med grubbesåning af raps har været rigtig gode, og vi valgte at få den nye grubber leveret med skiveskær til en mere præcis placering af raps og sneglegift, end vi har tilbudt tidligere, fortæller han

Startgødning giver merudbytte

Martin Børsting slår samtidigt fast, at startgødning uden tvivl giver et merudbytte, og dette viser forsøg fra danske He-Va også.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har haft egne forsøg, der viser et merudbytte i rapsen, som er sået med startgødning, fortæller Martin Dalsgaard fra He-Va. Han henviser til to forsøgsparceller, hvor den ene blev grubbesået uden startgødning og fik tildelt gødning det efterfølgende forår, mens den anden fik raps fik startgødning og de resterende kg N det efterfølgende forår, således at begge parceller fik samme antal kg N i alt.

- Resultaterne var gode, og viste et merudbytte på 600 kg mere færdigvare for rapsen, der blev sået med startgødning, forklarer Martin Dalsgaard. Han kan desuden oplyse, at He-Va tilbyder montering af tank på grubberen til fastgødning og i samarbejde med Kyndestoft udstyr til flydende gødning.

- Vi har valgt den flydende gødning, da den er lettest at håndtere for os, da vi også bruger denne form for gødning til vores majssåmaskiner, fortæller Martin Børsting om baggrunden for at have købt denne løsning.

Martin Børsting nævner i øvrigt også en anden positiv effekt af gødningsplaceringen i raps, som er en mulighed for senere såning:

- Vi behøver ikke i samme grad at kigge så nøje på kalenderen, når vi har startgødning med på grubberen. Dette kan være en fordel i en sen høst, hvor det kan være svært at få kornet og eventuelt halm væk i en fart, forklarer Martin Børsting.

Gødningen placeres lige inden trykrullen og foran skive-skærene, som sår rapsen i samme linje som gødningen.

Stor besparelse i frø med skiveskær

Den mere præcise såning af rapsfrøene med skiveskær gør det også muligt at spare på rapsfrøene.

- Vi kan så 10 til 15 procent mindre rapsfrø, da rapsen bliver placeret så præcis med skiveskær, frem for tidligere, hvor rapsfrøene blot kom ned bag grubbetanden, fortæller Martin Børsting, der samtidigt gør opmærksom på, at regn og fedtet føre hurtigt satte en stopper for såning af rapsen med den gamle grubber, da pakvalsen tog mange frø med rundt.

- Men nu da rapsen bliver sået efter pakvalsen, er dette ikke længere et problem - uden at det er en opfodring til såning i fedtet vejr, understreger Martin Børsting.

Angående vejret mener han, at det er en stor fordel med grubbesåning, da dræn-effekten er rigtig god, idet grubben løsner godt i dybden, og eventuelle større mængder nedbør efter såning, hurtigt kan synke i jorden, da den er godt løs i rapsrækkerne.

På Martin Børsting Maskinstation har man desuden valgt at få en ekstra såbeholder monteret til sneglegift.

- Vi startede sådan set sæsonen med en enkelt såkasse, hvor sneglegift og rapsfrø var adskilt, men som maskinstation bliver det hurtigt for besværlig at tømme kassen for sneglegift ved kunde- eller markskifte, da ikke alle kunder ønsker arbejdet udført på præcis samme måde, forklarer Martin Børsting.

Derfor sidder der nu to såkasser på grubben: En til raps og en til sneglegift. Begge såkasser og fronttanken til flydende gødning er elektronisk styret med rader og dermed uden mekanisk udsåning.

- Dette betyder, at vi har mulighed for at lukke af for sneglegiften til enhver tid, fortæller Martin Børsting.

Snegle er et problem

I rapsen, som etableres med grubber, er der problemer med snegle, erkender Martin Børsting. Derfor vælger nogle kunder at placere sneglegift over hele marken og ikke kun i forageren.

- Hvis en kunde har haft problemer med snegle, er min anbefaling, at vi sår sneglegift på hele marken, da det kun er tre kg pr. hektar, og da sneglegiften kun koster cirka 60 kroner pr. kg, udgør de 180 kroner pr. hektar kun en halv tønde som priserne er på nuværende tidspunkt.

Hvis snegle er et problem anbefaler Martin Børsting, at man vælger at harve hele marken sort, inden grubberen kommer, da man på den måde minimerer stubrester, hvorved sneglenes gemmesteder forsvinder.

- Hvis der nedfældes gylle på marken inden såning, er dette ofte tilstrækkeligt, fortæller han.

Med grubben i marken

Martin Børsting har to mand på maskinen og kører på den måde i døgndrift for at nå rundt til alle kunderne.

- Vi sår både på let og meget leret jord, og derfor svinger både dieselforbruget og kapaciteten meget. Men kapaciteten ligger mellem 2,5 og 3,0 hektar i timen, mens dieselforbruget ligger mellem 40 og 65 liter i timen. Ser man på liter pr. hektar, ligger forbruget mellem 15 og 25 liter pr. hektar, og det stadig en billigere etablering end både pløjning og såning, slår Martin Børsting fast.

Emil Thorgaard og Daniel Pedersen er de faste chauffør på den nye grubber, og de melder begge om et flot arbejde med jævne marker.

- Der var lidt problemer med maskinen i begyndelsen, men efter at de er løst, kører det derudaf, siger Emil Thorgaard, der tilføjer, at maskinstationen sår med autostyringen, hvilket gør såarbejdet meget præcist.