880 midler får opbevaringsforbud 9. september 2012. Derfor er det vigtigt at skaffe sig af med de midler, som det ikke længere er tilladt at opbevare

11. juni 2011 trådte en EU-forordning 1107/2009 i kraft, og med et slag var der anvendelsesforbud mod 880 afmeldte midler. Samme midler må ikke længere opbevares på ejendommen efter 9. september 2012. Derfor skal kemikalielageret gennemgås inden september, og forbudte midler bortskaffes.

Desværre er det ikke længere nok at se på navnet på dunken for at være sikker på, at det er lovligt at opbevare midlet. Man skal nemlig have styr på registreringsnummer og aktivstof. Det vil sige, at man på etiketten under punktet "Analyse" skal se, hvad aktivstoffet hedder. Derefter findes aktivstoffet på bilag 6, og ud for det rigtige handelsnavn kontrolleres, at registreringsnummeret ikke optræder.

Det er således nødvendigt at sammenligne midlets registreringsnummer med bilag 6 fra Bekendtgørelse nr. 188 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler). Bekendtgørelsens bilag 6 findes på retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140135#Bil6

Opbevaring af ulovlige afmeldte midler kan ikke medfører træk i EU-støtten, da Danmark måtte fjerne dette krav i 2009. Opbevaring af ulovlige midler vil altså alene medføre bødestraf.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Anvendelse af ulovlige midler er derimod omfattet af krydsoverenstemmelse. Hvis en landmand bliver taget i at blande midlet op og bruge det, eller alternativt har skrevet et ulovligt middel i sin sprøjtejournal, medfører det både træk i støtten og bøde.

Læs hele artiklen i juni-udgaven af Agrologisk, der udkommer fredag den 8. juni. Ikke-abonnenter på Agrologisk kan læse artiklen på hjemmesiden www.agrologisk ved at købe adgang til artiklen. Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller 7620 7970.