Automatisk oplæsning:

Varmere klima, nye afgrøder

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Klimaforandringer gør det interessant at se sig om efter afgrøder, der ikke før har kunnet dyrkes under danske himmelstrøg.

Specialafgrøder, der ikke før har været mulige at dyrke herhjemme, kan være på vej til danske marker, hvis der bliver lagt energi i forædlingsarbejdet. Vi har set det for majsens og hestebønnernes vedkommende, hvor forædlingsarbejde er med til at sikre, at udvalgte sorter bliver brugt som base for yderligere fintuning, der kan være med til at sikre, at afgrøden er tilpasset især de klimatiske forhold.

Udover, at det kan være interessant i sig selv at få nye afgrøder på marken, er der også mulighed for at nye afgrøder kan supplere eller erstatte de nuværende en til en, med hensyn til de slutresultater, man får. Solsikker er en af de afgrøder, der i landsforsøgene er testet for at se, om det var muligt at bruge den som olieafgrøde i stedet for eller som supplement til økologisk vinterraps.

Begge afgrøder har et højt olieindhold og pressekagen er god proteinkilde til foder. Solsikkerne ser dog ud til at have nogle fordele sammenlignet med rapsen. De ser i forsøg ud til at kunne levere et særdeles højt olieindhold, pressekagen er meget proteinholdig, og der er i pressekagen et højt indhold af en bestemt aminosyre, der er særlig gunstig i fodring af specielt svin og fjerkræ.

Tilmed bliver solsikkerne ikke angrebet af insekter, som den økologiske vinterraps gør. I rapsen er der rapsjordlopper og glimmerbøsser at bekymre sig om, mens de skadevoldere ikke går på solsikkerne. Det springene punkt er blot, om solsikker kan blive en dyrkningssikker afgrøde på danske marker.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det kan de nok på sigt, men kræver som nævnt et forædlingsarbejde for at tilpasse dem de danske vejrvilkår og kortere sæson. Netop den kortere sæson på vores breddegrader er en joker, når det kommer til at dyrke de "eksotiske" afgrøder. For solsikkernes vedkommende betyder det, at når dagene bliver kortere og fugten kommer, så er der kort vej til, at solsikkehovederne bliver angrebet at skimmelsvamp.

Så hvis afgrøder, der tidligere var forbeholdt varmere himmelstrøg skal have gode betingelser på dansk jord, ligger der et udviklingsarbejde på forædlingssiden, mange flere praktiske forsøg samt en lyst til at prøve afgrøder af, man ikke tidligere har stiftet bekendtskab med.