Økologisk vinterraps har stort potentiale som leverandør af værdifuldt økologisk fedt og protein. Men dyrkning af økologisk vinterraps indebærer også risici - særligt rapsjordlopper kan forvolde store tab. Udbringning af nyttedyr hilses derfor velkommen.

I marken hos Jørgen Schiøttz-Christensen, Skårup ved Svendborg står den spæde økologiske vinterraps foreløbig godt i september. Planterne er kommet godt fra start, og umiddelbart er der ingen synlige bladgnav, som viser tegn på, at rapsjordloppen er tilstede. Men den har invaderet marken. Det har FaunaPhotonics monitoreret ved hjælp af deres sensor teknologi. Både monitorering af skadedyrene og bekæmpelsen med nyttedyr via drone afprøves og demonstreres i marken.

Rapsjordloppen har ikke alene fundet til Sydfyn i år, den er også tilstede andre steder i landet. I uge 40 offentliggjorde Seges, at tærsklen for bekæmpelse af jordrapsloppelarver var overskredet på cirka 20 procent af 70 lokaliteter, hvor planteavlskonsulenter fordelt over hele landet registrerer blandt andet rapsjordlopper via gule fangbakker. Hos konventionelle rapsavlere er våbenet pesticider - økologerne kan imidlertid bare se til og håbe på, at rapsjordlopper ikke ødelægger så mange planter, at det bliver nødvendigt at så marken om.

Vores tilgang til det er, at vi sår mange planter ud, så der er noget at give af til rapsjordlopperne, sneglene og vinteren

Christian Heslet Jørgensen, landmand

Interessen for den alternative skadedyrsbekæmpelse skal derudover ses i lyset af, at efterspørgslen efter økologisk rapsolie stiger i disse år samtidig med, at den konventionelle udsæd, som økologerne bruger ikke længere må bejdses mod rapsjordloppen. I dag er arealet med økologiske raps kun en procent af det økologiske areal svarende til cirka 3500 hektar, men med fremadrettede kontrakter på seks-syv kroner pr. kg kan det godt svare sig at investere i skadedyrsbekæmpelse og sunde planter, som løfter de økologiske udnytter. Gennemsnitsudbytterne ligger ifølge chefkonsulent Sven Hermansen, Økologisk Planteteam Seges på landsplan de seneste tre år mellem to og tre ton pr. hektar. Variationen er stor, og om forfrugten er korn, ærter eller kløvergræs spiller ikke nogen større rolle.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind