Grise er nysgerrige og intelligente, og de har en fortrinlig lugtesans. Denne evne kan man, særligt i stress-situationer, benytte sig af til at øge den daglige tilvækst.

Skift fra mælk hos soen til tørfoder, flytning til et nyt staldafsnit og sammensætning af nye grupper er kritiske faser for smågrise. De har afgørende indflydelse på det fortsatte opdræt og produktion. Hvis grisene i disse situationer får de nødvendige næringsstoffer, har det positiv indflydelse på dyrevelfærden og driftsøkonomien.

Høj daglig tilvækst i de første levedage betyder mere vitale og aktive dyr i hele produktionsforløbet (Tokach et al.). I denne første kritiske fase udsættes dyrene dog for stress, for eksempel ved adskillelse fra soen og de andre grise i kuldet ved flytning eller ved transport. Det resulterer ofte i nedsat foderoptagelse. Dog er det netop i disse situationer vigtigt, at behovet for næringsstoffer dækkes, at immunforsvaret opretholdes, og at sygdomme forebygges.

Lugte og smagsoplevelser huskes

Forskellige studier viser, at grise husker lugte og smagsoplevelser og at de udvikler præferencer for aromaer. Hvis de selv må vælge, foretrækker de frugtige aromaer eller foder med vaniljesmag. Og de ved nøjagtigt, hvor i stalden de finder det lækre foder. Efter en flytning foretrækker de det foder, som de husker og forbinder med noget positivt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Smågrise lærer overgangen fra mælk til fast foder ved at prøve sig frem. Lugten er her en vigtig indikator for at skelne mellem "godt" og "giftigt" foder. Aromaer gør det ikke kun lettere for smågrisene at klare overgangen til fast foder, de hjælper dem også i stresssituationer. At grisene husker og forbinder foderet med noget positivt, nedsætter deres stressniveau. Således har de mere energi til at komme i godt huld, og det øger den daglige tilvækst.

Frugt og vanilje

I et forsøg fik smågrise i hele opdrætsfasen foder, der var tilsat den samme frugt-vanilje-smag. Foderet havde den samme smag i startproduktionens første 7 dage. Efter flytning til et nyt staldafsnit havde dyrene en tydeligt højere tilvækst end dyr fra samme stald, der fik foder uden aroma. Det var afgørende, at foderet smagte godt, og at de havde god tid til at vænne sig til det, således at de ville kunne genkende det.

rich-media-1
Kilde: Hochschule Osnabrück, 2017

Ud over, at smågrisene aktivt præges til at genkende lugte, kan dette også allerede ske passivt gennem soen. Det fænomen er navnlig kendt ved vegetabilsk foder. I et aktuelt forsøg kunne det påvises, at smågrise, hvis mødre havde fået et krydderurteprodukt (Spicemaster GH) som tilskudsfoder, foretrækker dette foder efter fravænning. I de første kritiske 14 dage opnåede de en højere daglig tilvækst. I hele fravænningsperioden var smågrisene tydeligt mindre aggressive. Det er et tegn på et reduceret stressniveau.

rich-media-2
Kilde: Hochschule Osnabrück, 2019

Konklusion

  • Grise er nysgerrige og intelligente, og de har en udpræget lugte- og smagssans.
  • Aromaer har stor indflydelse på dyrenes tilgang til foderet, på mængden af foder optaget og på dyrenes tarmsundhed.
  • At de husker og forbinder foderet med noget positivt nedsætter grisenes stressniveau i kritiske situationer.
  • Smågrise har allerede fra fødslen en præference for visse smagsstoffer.
  • At udfodre samme aroma i alle livsfaser (memory) eller endda allerede påvirke via soen (imprinting) kan resultere i mere vitale og aktive dyr.

En aroma for hele livet!

Læs mere om aromaers muligheder i svinefodring på www.kaesler.de