Gennem langvarige forsøg har forsker påvist, at op mod en fjerdedel af udbyttet kan fordufte, hvis ikke en effektiv dræning er på plads.

Fra 2011 og frem til 2019 har PhD Kasper Jensen fra Københavns Universitet undersøgt, hvordan afdræning påvirker afgrødeudbyttet. Gennem både våde og tørre år har han sammen med en kollega påvist, at op mod 25 procent af det udbytte, man ville få på sine marker, kan være tabt, hvis ikke den optimale dræning er på plads.

- Du kan have betydelige udbyttetab, uden du er klar over det, hvis ikke der er styr på afvandingen. Derfor er det efter min mening rigtig fornuftigt at investere i sine dræn, siger Kasper Jensen.

Du kan have betydelige udbyttetab, uden du er klar over det, hvis ikke der er styr på afvandingen

Kasper Jensen

Det er altid let at se pletterne på marken, hvor hveden er gået helt ud, fordi der har stået vand hen over vinteren. Derfor er det også let at se, at udbyttet i disse områder bliver et rundt nul. Men ifølge Kasper Jensen er de helt åbenlyse søer af vand blot toppen af isbjerget, fordi der rundt om disse steder også har været i en for høj grundvandsstand. Og netop områder, hvor afvandingsforholdene ikke er optimale, men hvor afgrøderne stadig gror, var det område han med sin forskning ville lægge fokus.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind