Mikronæringsstoffer og de rette mængder vand sikrer den gode knoldsætning i kartoflerne. Men også skadedyr og skimmel skal der tages højde for hen over juni.

Med et tørt forår kræver det, at der er styr på vandingen, for at kartoflerne udvikler sig, som de skal. Samtidig skal planterne være forsynet med de rette mikronæringsstoffer, der skal eftergødskes, og skadedyr samt skimmel skal overvåges. Her kommer Benny Jensen, der er direktør i BJ-Agro, med sine råd til, hvordan dine kartofler får den bedste tid i juni.

- Der er en lovende start på vækstsæsonen, og det skyldes især en stabil og høj kvalitet af læggekartoflerne. 2019-kartoflerne havde en god afmodning, og det har skabt grundlag for, at der er mindre risiko for, der går sygdomme i kartoflerne. Selvom grundlaget er godt, er der flere ting, der skal fokus på i juni.

Det, der står øverst på huskelisten, er vanding. I spise-, chips- og læggekartofler er det vigtigt at få vandet, mens kartoflerne er meget små, da de fugtige kamme er med til at give bedre knoldsætning. Tørrer planterne for meget ud, ender det med for dårlig knoldsætning, med en øget risiko for skurv. I de afgrøder skal du som tommelfingerregel vande, når der er et nedbørsunderskud på 18-20 millimeter. I stivelseskartofler kan man godt acceptere et nedbørsunderskud på op til 30 millimeter.

Du begynder at føre vandregnskab og tælle fordampning, når kartoffeltoppene set ovenfra har en størrelse som en kaffeunderkop. I tørt sommervejr er fordampningen typisk tre-fire millimeter om dagen, så der går ikke mange dage, før der er et underskud på 18 millimeter. Du skal huske at nå over hele arealet med vandingsmaskinerne, inden nedbørsunderskuddet er nået, men jeg tænker, at det ikke bør give problemer, hvis man i første omgang vander med cirka 20 millimeter.

rich-media-1

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mikronæring i rette mængder

Med vandingen på plads, bør man kaste sit blik på næringsstoffer. Typisk skal kartoflerne være velforsynet med kobber, bor og zink i den tidlige fase, mens de danner knolde og nye blade. Hvis ikke man allerede har givet en grundgødning med mikronæringsstoffer i, anbefaler jeg, at man sprøjter en til to gange med bor, kobber og zink, når kartoflerne er fra 10-30 centimeter høje. Det kunne være med BJ-Agros egen "Flex mikro kartoffel opstart" med en dosering på to til tre liter en til to gange, hvor der er cirka en uge mellem behandlingerne.

Nogle steder kan der være problemer med tilgængelig fosfor i marker med spise- og læggekartofler, hvor der måske er dårlig fosfortilgængelighed, og her vil det være oplagt at behandle en til to gange med for eksempel "Flex Bladfosfor".

Mangan begynder man med, når kartoflerne er nået en højde på cirka 40 centimeter, når knoldsætningen stort set er færdig. Fra det tidspunkt er det en god idé at tage en til to liter mangan ud om ugen over en tre-ugers periode. Nogle af disse behandlinger kan eventuelt kombineres med sprøjtning mod skadedyr eller en tidlig skimmelsprøjtning. Det vigtigste at huske på, når man sprøjter med mikronæringsstoffer, er at have klæbemiddel med, da det forøger optaget i kartoffelplanterne.

rich-media-2

Kvælstof og kali

Det er også i juni, det er blevet tid til at eftergødske. Når det gælder kali, er det frem til midten af juni, at vi skal den sidste granulerede kali spredt. Langt hovedparten af kartoflens kalibehov skal den have optaget inden for de første fire uger efter fremspiring. Planlagt eftergødskning med kvælstof kan være en lidt mere kompliceret affære.

Hvis det er planlagt delt gødskning fra begyndelsen, og der ikke er givet en masse husdyrgødning, som man er i tvivl om effekten af, er det meget sandsynligt, at planterne skal have den sidste omgang handelsgødning. Ved spisekartoflerne skal det gives senest ved Sankt Hans, for at det kan nå at virke, som det skal, mens du med stivelseskartofler godt kan nå at eftergødske med granuleret kvælstof frem til cirka 5. juli.

Generende cikader

Der bliver holdt øje med insekter og især cikader, og du kan holde dig orienteret om det via Planteinfo eller melfabrikkerne. Tidligere har det været lovligt at bejdse med Prestige, og så var det ikke så nødvendigt at have fokus på insekterne. Da det ikke længere må bruges, bliver vi nødt til at bekæmpe cikaderne, når de flyver ind i marken.

De skal gerne bekæmpes tidligt ved lavt indflyvningsniveau, og det skal være, når man ud over marken har let ved at finde dem. Problemet med cikaderne er, at de lægger æg, og at næste generation klækkes som cikadenymfer i juli. På det tidspunkt ligger nymferne og suger på bladene langt nede på planten, og på det tidspunkt er det ikke muligt at få ram på dem. Derfor er det bedre at få bekæmpet de voksne cikader nu, fremfor at vente på at de formerer sig.

De kan bekæmpes med Mospilan i en dosering på cirka 0,2 kg pr. hektar. Effekten af midlet vil være et sted mellem to-tre uger. Mospilan er også effektfuld mod tæger, der især vandrer ind fra løvregn, røn og tjørn. Hvis tægerne får fat, kan man lidt senere se, at kartoflerne ikke blomstrer i en bræmme på 20-50 meter fra hegnet. Mospilan sørger også for at hæmme dem, hvis vi er tidligt nok ude med midlet. Mod bladlusene virker Mospilan også forebyggende, så du ikke i så høj grad skal ud og bruge andre midler senere, hvis marken bliver hårdt angrebet.

Kartoffelskimmel

Opstart af skimmelsprøjtning kommer til at foregå på et eller andet tidspunkt i løbet af juni. Indtil nu i skrivende stund, har vejret ikke været særligt favorabelt for skimmel, men det kan hurtigt skifte. I 2019 stiftede vi bekendtskab med en ny race af skimmel, der har navnet EU41. Det er en skimmelrace, der har udviklet sig i Danmark, og som har vist sig at være meget aggressiv. Den blev blandt andet spredt rundt om i landet med læggekartofler sidste år og må forventes at være i de fleste egne med kartoffelproduktion.

Med den tørre jord indtil videre er der størst sandsynlighed for, at eventuel kartoffelskimmel vil komme fra moderknoldene, og der vil altid være lidt skimmel med i nogle knolde. Det er normalt, når planterne er cirka 40 centimeter høje, inden de begynder at lukke rækkerne, at skimmelen kan begynde at springe ud fra selve moderknolden. Men med den nye skimmel, der kom sidste år, skal man være opmærksom på, at smitten kan komme betydeligt tidligere, da den er hurtigtvoksende inde i planten.

Så hvis ikke vejret er skiftet så meget om, at der allerede er udsendt en generel varsling om opstart af beskyttelsessprøjtninger, vil jeg anbefale, at man dækker sine kartofler ind og forebygger med cirka en halv eller trekvart dosering af et kontaktmiddel som for eksempel Revus eller Ranman Top, inden rækkerne lukker. Normalt beskytter man derefter ugentligt mod skimmel, men hvis der ikke er skimmelvejr, som for eksempel i 2018, kan dette interval selvfølgelig godt strækkes lidt længere.

Det vil derfor altid være en god ide at holde øje med de forskellige varslinger fra BJ-Agros nyhedsbreve, fra stivelsesfabrikkerne eller på www.skimmelstyring.dk.

rich-media-3