Maltbyg har et højt økonomisk potentiale, og er ofte det sikre valg, når der skal vælges afgrøder til marken. Men for at vårbyggen kan leve op til maltbygkravene, skal man tage sine forholdsregler ved såning, dyrkning og efterfølgende håndtering, lyder det fra Syngenta

Korrekt dyrkning og opbevaring efterfølgende er nogle af de faktorer, man som landmand skal være opmærksom på, hvis man gerne vil levere til maltning og dermed sikre den økonomiske gevinst ved at dyrke maltbyg. Maltbyg af en den rette, høje kvalitet skal have et proteinindhold mellem 9,5 og 11 procent, lyder det fra Syngenta, der påpeger, at størstedelen af kernerne skal have en størrelse over 2,5 millimeter, for at være egnet som maltbyg. Det giver malterierne en mere ensartet vare at arbejde med, og den malt der leveres til bryggeriet, bliver deraf så homogen som muligt. På Næsbyholm-Bavelse Gods drives 20 procent af godsets 955 hektar med maltbyg. Her har man høj fokus på at sikre kvaliteten af maltbyggen, fordi det er afgørende for salgsprisen.

- Det vigtigste for os, når vi vælger sorter til vores maltbygmarker er, at sorten er handelsbar og dermed vil resultere i et fornuftigt overskud efter høst. Derudover vil vi gerne dyrke en sort, der er mindre modtagelig overfor svampe, så vi ikke skal ud med sprøjten så ofte, siger driftsleder på Næsbyholm-Bavelse Gods, Martin Sørensen.

Sikre det økonomiske udbytte

Vårbyg er en af Danmarks mest populære kornafgrøder, og udgør en tredjedel af kornproduktionen i Danmark. Vårbyg giver næsten altid et godt udbytte, og afgrøden er god til sanering for græsukrudt, men hvis man dyrker afgrøden til maltbyg, er det vigtigt at sikre en korrekt etablering, dyrkning og ikke mindst opbevaring efter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

På Næsbyholm-Bavelse Gods dyrker man seks forskellige afgrøder og har én maltbygsort i markplanen. Driftsleder Martin Sørensen afprøver løbende nye lovende sorter, og for tre år siden tog han eksempelvis den nye sort Laureate ind, fordi den har vist gode resultater med blandt andet et højt udbytte og dermed et direkte afkast på økonomien.

- For at sikre den nødvendige høje kvalitet i maltbyggen, kræver det, at vi følger med i det nyeste på hylderne. Det kræver ved hvert skifte, at vi sætter os grundigt ind i dyrkningen af den nye sort, for ellers får vi ikke de bedste resultater, fortæller Martin Sørensen.

Han forklarer, at de på Næsbyholm-Bavelse Gods sår maltbyg tidligt, når jorden er tør og tjenlig. Inden såning er der harvet to gange. Når vårbyggen sås med en Väderstad Rapid, placeres fosfor og kvælstof i samme omgang for at sikre vårbyggen en god start. Der sprøjtes én gang mod ukrudt og to gange mod svampesygdomme inden høst.

- Rettidig såning og korrekt opbevaring er de to vigtigste faktorer, når man skal opnå en maltbyg af høj kvalitet. 50 procent af udbyttet kommer jo allerede ved en korrekt såbedstilberedning. Hos os sår vi omkring påske, når jorden er tjenlig, siger han.

Når afgrøden er høstet, bliver maltbyggen opbevaret i siloanlæg og kølet ned flere gange.

- Maltbyg skal spire, når man afleverer det til maltning, derfor køler vi det ned mellem fire og fem gange over vinteren i en til to timer for at konservere kornene, indtil vi sælger dem videre. På den måde sikrer vi, at kvaliteten herfra er i top, siger driftsleder Martin Sørensen.

Maltbyg kræver særlig opmærksomhed

Hos udsædsproducenten Syngenta, fortæller Portfolio Manager, Torben Sørensen, at virksomheden ofte supplerer med detaljerede dyrkningstips til landmænd som Martin Sørensen, der vil være sikre på den individuelle sorts dyrkningsegenskaber.

- Det er ikke nok at købe en stærk sort fra Landsforsøgene for at opnå høje udbytter. Maltbyg kræver særlig opmærksomhed undervejs fra før såning til håndtering inden videresalg, siger han og fortsætter:

- Etablering er afgørende for at give byggen de bedste vækstbetingelser. Vi anbefaler for eksempel at så vores maltbygsorter tidligt på foråret og med en sådybde på tre-fire centimeter. Maltbyg kan ikke i vækstsæsonen korrigere for forkert etablering . Derfor er det vigtigt at komme ud af traktoren og tjekke såningen flere gange undervejs. Samtidig med såning anbefaler vi, at man tilfører op til 140 kg N pr. hektar, og vurderer man stadig udbyttepotentialet til at være højt ved den begyndende strækningsfase, kan der tilføres 20-40 kg N pr. hektar for at afbalancere proteinniveauet.

Mere om maltbyg

Læs mere i Agro om maltbyg.

Ingen herbicidsprøjtning i maltbyggen

Sortsvalg og ukrudtsbekæmpelse i vårbyg