Et stort spænd i etableringstidspunkt og et efterår præget af nedbør har givet udfordringer med ukrudtsbekæmpelse i rapsen nogle steder i landet. Corteva Agriscience giver nogle bud på den rigtige strategi, hvor der endnu ikke er behandlet.

Hvis du endnu ikke har bekæmpet ukrudt, og det bliver muligt at færdes i marken, lyder anbefalingen fra Corteva Agriscience, at der stadig bør behandles med et produkt som Belkar. Tilvæksten er nu så langsom, at rapsens aktuelle størrelse bestemmer strategien. Uanset dosering, vil behandlingen dæmpe arter, som ikke kan bekæmpes om foråret.

- I ubehandlede marker som endnu ikke har 6 løvblade, bør der behandles med 0,25 liter pr. hektar for at dække bedst muligt af mod hyrdetaske, valmue, burresnerre og kornblomst.

- I marker med 6 blade eller mere anvendes 0,5 liter pr. hektar. Reducerede doseringer anbefales ikke på nuværende tidspunkt.

- Belkar kan iblandes middel mod rapsjordloppens larve eller Kerb 400 SC - Kerb først fra 1. november. 3-vejs mix er ikke afprøvet og anbefales ikke.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Få graders varme

Belkar virker ned til få graders varme. De bedste betingelser opnås ifølge virksomheden i perioder med gennemsnitstemperatur omkring 7-8 grader eller mere, og man skal undgå at behandle i perioder med frost.

Ukrudtsbekæmpelse om foråret er oftest forbundet med udfordringer, da der kun er gode forhold ganske få dage. Derfor bør der stræbes efter at få gjort noget allerede om efteråret, hvis det er muligt.

Forårsløsningerne har ifølge Corteva Agriscience ikke samme bredde som Belkar, men bekæmper specifikke arter. Virksomhedens produkt Matrigon 72 SG bekæmper kamille og kornblomst, og Galera bekæmper samme arter samt burresnerre. Korvetto er en ny løsning, som blev godkendt dette forår. Korvetto bekæmper kamille, valmue, burresnerre, kornblomst og hæmmer storkenæb. Korvetto er ikke god imod arter som hyrdetaske og fuglegræs, hvilket de øvrige forårsløsninger heller ikke er.

Græsbekæmpelse med Kerb 400 SC

Den nye godkendelse af Kerb 400 SC bevirker ifølge virksomheden, at der kun kan behandles i november og december. Når jordtemperaturen nærmer sig 10 grader og forbliver på samme niveau eller falder yderligere, er det tid at behandle med Kerb 400 SC. Modstandsdygtigheden i græsukrudt øges med ukrudtet størrelse. Derfor anbefales behandling så snart jordtemperaturen er cirka 10 grader. Her har Kerb en tilstrækkelig langtidseffekt i jorden og påvirkes ikke af en kortere periode med højere jordtemperatur.