Når der observeres et dyk i produktionen, skal årsagen hurtigst muligt klarlægges, så fejlen kan rettes.

Det kan sommetider være svært at finde årsagen til et dyk i produktionen, og ofte får foderet skylden. Foderet bærer utvivlsomt en stor del af ansvaret for, om det går godt eller skidt, men kan omvendt ikke løse alt. Management er også en stor del af succesen i stalden, og foder og management går hånd i hånd!

Variation i korn kræver analyser

Som køber af færdigfoder er det vigtigt, at man inden ny sæson/handel tager stilling til, om foderet er som ønsket, eller om nogle ting skal ændres. Selvfølgelig er det vigtigt, at man køber foderet ved en leverandør, man har tillid til. Som hjemmeblander er der flere ting at tage stilling til, for at få planlagt så præcis en fodring som mulig. Det kan ikke pointeres ofte nok, at det er vigtigt, at der tages stilling til, om det er egne kornanalyser, lokalt- eller landsgennemsnittet, der anvendes. Bruger man egne kornanalyser, er det vigtig at være omhyggelig ved prøveudtagning, tag en håndfuld korn fra hver eller hver anden gang, der kommer et læs korn hjem. Husk at prøven skal opbevares køligt i tætsluttet emballage. En spand, som bare står i foderladen samler støv, og vandet fordamper fra kornet. Har du eget korn til et halvt år og skifter derefter til indkøbt korn, skal der også tages stilling til nye analyseværdier, når siloen med eget korn løber tom.

Tjek vådfodercomputeren

Et andet tjekpunkt er korrekte data til vådfodercomputeren, og det gælder både hjemmeblandere, tilskuds- og færdigfoderkøbere. Kontrollér jævnligt, at data er tastet korrekt ind og ajourført med de aktuelle blandinger. Kontrollér også tørstofindholdet i fodersuppen. Er der problemer med en pumpe, ændrer man måske midlertidigt tørstofindholdet for at gøre fodersuppen lettere at pumpe. Problemet opstår, når man glemmer at regulere tilbage. For tynd suppe til diegivende søer eller smågrise får konsekvenser. Hæng en whiteboard-tavle op ved siden af fodercomputeren og skriv dato for ændringer, samt hvem der har foretaget ændringen. En kort ugentlig gennemgang af tavlen retter op på hændelser, der ellers går i glemmebogen. Som hjemmeblander og tilskudsfoderkøber er det en god ide at følge op med analyser på færdigfoderet for at se, om den aktuelle fodring svarer til forventningerne. Der skal tages tre til fire prøver af samme blanding, før man kan være sikker på analyseresultatet. Står man med resultatet af én prøve, som afviger betragteligt, er det alligevel en ommer, så gør det rigtigt fra starten.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind