I over 50 år har vi handlet smågrise i Danmark og eksporterer årligt knap 2 mio. smågrise, hvilket svarer til ca. 15% af Danmarks samlede smågriseeksport. Vi har en meget seriøs tilgang til branchen, og er meget bekymret for den fremtidige eksport og samarbejdet med myndighederne, for grise er levende dyr og ikke bare et tal på papiret!

Fra 1. juli har Fødevarestyrelsen øget indsatsen mht. til kontroller af grisetransporter samt indført nye regler vedr. godkendelse af en eksport. Alt dette for dyrenes trivsel og forsvarlig behandling, dog kan vi allerede nu vurdere, at indskærpelserne og nul tolerancen er så virkelighedsfjern, at dyrevelfærden sættes på spil. Vi er bekymret for FVST's manglende realitetssans, og frygter at det vil skabe en gråzone, forringe dyrevelfærden og i værste fald vil gøre Danmark til en mindre attraktiv handelspartner.

Danmarks skæbne er eksport

Danmark lever godt af smågriseeksport, hvor der årligt eksporteres knap 14 mio. grise. Herhjemme vil landmændenes staldkapacitet og slagterierne aldrig kunne håndtere disse mængder, og dermed - om vi kan lide det eller ej - er vi dømt til eksport. Vores firma har fuld forståelse for øget fokus på dyrevelfærd med ordentlig kontrol, og man burde mene, at korrekt dokumentation er i alles - og især FVST's - interesse, hvorfor FVST burde tage imod samtlige rettelser omkring oplysninger vedrørende eksportforsendelser inden deres udgang af landet uden yderligere henstand.

I dyrevelfærdens tegn burde lovgivning og regler tilpasses de faktiske forhold, med en fleksibel og realistisk tilgang ved pålidelig forsendelsesplanlægning. Det er hverken godt for dyrene eller landmændene, at tilbageholde pålæsninger uden den mindste hensyntagen til smågriseproduktion, leveringsmønster og dyrenes daglige tilvækst. Fravænning og tilvækst er de to mindst fleksible faktorer, som ikke kan tilpasses FVST's indskærpelse af forhåndsgodkendelse af transportdokumenter.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind