I langt de fleste tilfælde kan man nøjes med en enkelt, simpel ukrudtsbekæmpelse om efteråret, men det kræver fokus på såtidspunkt og sædskifte. Det er Sagros erfaringer i det midt- og vestjyske.

I Sagro anbefaler vi typisk at bekæmpe ukrudt i vintersæden om efteråret ad én omgang i stadie 10-11 med Boxer og DFF. Det kan vi gøre, da der i hovedparten af vores område ikke er de store udfordringer med aggressivt græsukrudt, der kræver dyre og komplicerede sprøjteplaner. Den lave forekomst af blandt andet væselhale og agerrævehale skyldes, at vi har mange afgrøder, meget vårsæd og et sundt sædskifte. Det er en naturlig følge af et stort antal kvægbrug, hvor majs, græs og vårbyg er hovedafgrøderne, og at jorden er så sandet, at der ikke er økonomi i flerårshvede. Vi har dog en stor tæthed af énårig rapgræs, vindaks, rajgræs og italiensk rajgræs, som skal håndteres. I lerede områder, som vi blandt andet har omkring Holstebro, døjer vi med de samme udfordringer med græsukrudt, som man gør på "hvedejorde" i resten af landet.

Sådan lykkes ukrudtsbekæmpelsen

Som tommelfingerregel gælder det, at for hver to uger såningen udsættes, bliver bestanden af ukrudt halveret

Som nævnt bliver der normalt anvendt en blanding af Boxer og DFF i vintersæden. Blandingen står for den primære bekæmpelse af ukrudt i vintersæden, og så bliver der fulgt op på det i foråret, hvis der er behov. Det vigtigste for en vellykket behandling er timingen af sprøjtningen. I praksis ser vi ofte, at timingen ikke sidder lige i skabet, da såningen sker over en længere periode, og ukrudtsbekæmpelsen udføres over nogle få dage. Der er bedst effekt, når behandlingen bliver udført efter ukrudtet er spiret, men indenfor tre uger efter såning.

Doseringen af Boxer og DFF varierer afhængig af ukrudtsbestand og afgrøde. Vi anvender omkring 0,05-0,075 liter pr. hektar af DFF og 0,75-1,5 liter pr. hektar af Boxer. Der er stor spredning i Boxer-doseringen, hvor man kommer langt med en liter pr. hektar. Hvis der er erfaring med meget énårig rapgræs, rajgræsser og lignende, er det typisk nødvendigt at øge doseringen til 1,25-1,5 liter pr. hektar, og der skal ved rajgræs i hvede altid ske en opfølgning i foråret. I vinterbyg bruges der altid en ret høj dosis, hvis der er græsukrudt, da der er ringe mulighed for at bekæmpe græsser om foråret. I rug er det i princippet muligt at skrue langt ned for doseringen i efteråret, da rug har en fantastisk konkurrenceevne over for ukrudt. Men vi foretrækker at bruge en dosis i efteråret, der svarer til dosis i hvede, da vi helst vil undgå at bruge græsmidler i rug om foråret. Vi ser jævnligt skader i rug efter brug af græsmidler i foråret.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind