Nitrifikationshæmmere har forskellige styrker i vår- og vinterafgrøder. Forsøg har vist, at vinterrapsen kvitterer med gode merudbytter og mindsker nitratudvaskning.

En række forsøg, som Seges og DTI, Dansk Teknologisk Institut, har stået bag, viser, at nitrifikationshæmmere iblandet gylle giver et merudbytte i rapsmarken på gennemsnitligt 175 kg. pr. hektar. Resultatet fik man ved at teste produktet Vizura, der indeholder aktivstoffet DMPP, gennem tre sæsoner fra 2016-18. Ud af 20 forsøg, der blev foretaget på forskellige jordtyper og med forskellig dosering af stoffet, var det muligt at se en forbedring af udbyttet i størsteparten af forsøgene.

Forklaringen finder man, når der bliver set nærmere på de kemiske processer i jorden, og hvad der sker, når gylle bliver udbragt på en varm jord i sensommeren. Da jordtemperaturen på dette tidspunkt er høj, sker omdannelsen af ammonium (NH4) over nitrit (NO2-) til nitrat (NO3-) på omkring en uge, og med kvælstoffet i nitratform, er der risiko for en hurtigere udvaskning til vandmiljøet og planterødder, der ikke når at få gavn af næringen.

Generelt tror jeg, at der ligger et stort potentiale og merudbytter ved at bruge den rette kemi, anvende reduceret jordbehandling og at lære sin jord bedre at kende, end vi gør i dag

- Risikoen for at der bliver tabt kvælstof, inden rapsrødderne har vokset sig store nok til, at de kan opfange det hele, er stor, siger Ivan Brendstrup, der er landbrugskonsulent ved kemivirksomheden BASF, der producerer Vizura.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind