Skal ny kemi eller mådehold få bugt med svamperesistens i hveden?

Resistens mod septoria og andre svampesygdomme er i høj grad en problemstilling, der skal tages alvorlig. Spørgsmålet er, hvilke løsninger der skal til for fremadrettet at kunne bekæmpe sygdommene. Skal man satse på forebyggelse, blandinger af triazoler, eller skal der tys til helt nye aktivstoffer for at komme fungi på marken til livs? Der er ikke nogle lette svar, og måske skal man være klar til at hive flere af værktøjerne op af kassen for at nå frem til holdbare løsninger. I mange årtier har vi været vant til, at virksomheder har kemi klar, der hjælper i enhver situation og sørger for, at nye sorter kan blive udviklet med fokus på at sikre stabile og høje udbytter. Men hvor længe er det muligt at satse på, at kemi alene skal klare ærterne eller i dette tilfælde redde hveden? Antallet af svampesprøjtninger kan minimeres, og man kan med overvågning behandle, når der er svage angreb på planten og samtidig bruge rigeligt med vand. Derudover kan man bruge blandinger af triazoler til forbedre effekten og forsinke resistensudviklingen med det forbehold, at man blander de rigtige triazoler. Forskningsresultater fra Aarhus Universitet har vist, at selv triazolblandinger også har problemer i forhold til resistens, og der er i mange europæiske lande konstateret resistens overfor såvel triazoler, SDHI'er samt strobiluriner. Cortevas bud på et nyt middel mod septoria ligger i aktivstoffet Inatreq til dets nye produkt Univoq, der kommer på markedet næste år. Også BASF har det nye produkt Balaya på vej til svampebekæmpelse i hveden. Med de nye produkter lader det til, at kemibehandlingen er sikret, i hvert fald for et stykke tid. Udover kemien kan planterester og spildkorn nedpløjes for at forebygge angreb. Sund eller bejdset udsæd og resistente sorter kan anvendes, selv om effektiv resistens sjældent forekommer. Og så er risikoen for angreb størst i de sent modnede sorter, og når der bliver brugt kraftig N-gødskning. Med højere temperaturer og mere nedbør bliver udsigten til svampeangreb næppe mindre, og derfor skal ens indre advarselslamper være tændt, inden udbrud bliver for vanskelige at stoppe.