Der er mange udfordringer ved økologisk planteavl, men bekæmpelse af ukrudt har altid været - og vil sikkert også fremover være den største.

Vigtigst for den økologiske landmand er det at fastlægge en strategi for ukrudtsbekæmpelsen. Er der ikke en fastlagt strategi, kan ukrudtet let tage overhånd med udbyttetab og opformering af ukrudt som resultat.

Strategien tager udgangspunkt i de ukrudtsarter, som er dominerende på den enkelte bedrift, samt lægges ud fra de afgrøder, der er på bedriften. Det er særligt vigtigt at have en fremadrettet forebyggende strategi, som bevarer et lavt ukrudtstryk, hvis der indgår frøafgrøder i sædskiftet, hvor der er krav til, at man kan producere en ren afgrøde.

Placering af gødning kan reducere ukrudtsmængden med op til 50 procent og forbedre udbyttepotentialet med 15 til 35 procent

Strategien består af flere faktorer og metoder. Først er der sædskiftet, og her kan det følgende indgå i dine overvejelser:

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind