Forsøg med sprøjtning af bladfosfor på stivelseskartofler har givet gode resultater.

Forsøg, som BJ-Agro har lavet, viser, at især stivelseskartofler har god gavn af flydende bladfosfor og bladkali. Virksomheden screenede i 2018 adskillige marker for næringsstofindhold. Bladanalyserne viste et overraskende lavt indhold af P i bladene, og det mener Benny Jensen, der er agronom i BJ-Agro, har været en stærkt medvirkende faktor til det lave stivelsesindhold, der blev høstet overalt i 2018.

- Vi har afprøvet sprøjtning med bladfosfor sidste år, og det førte til en tydelig stigning i fosforindholdet, men også andre næringsstoffer, fordi der blev mere aktivitet i planten. Det gav en længere og mere optimal vækst, siger han.

I 2018 gav behandlinger midt i august gode resultater, men normalt vil jeg anbefale, at man laver planteanalyse fra begyndelsen af juli

- Benny Jensen, agronom i BJ-Agro

I stivelseskartofler er fosfor et helt afgørende næringsstof, der har betydning for dannelse af rødder, sideskud, kartoffelknolde, blomster- og kerneanlæg, energiproduktion og ikke mindst stivelsesindlagring.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind