Tidlig såning og brug af hybrid vinterbyg med meget større bladareal end konventionelle sorter er sammen med effektiv bekæmpelse af ukrudtet en effektiv strategi, der også kan sikre højt udbytte samt mulighed for tidlig etablering af efterafgrøderne

Der er flere gode grunde til at tænke hybrid vinterbyg ind i markplanen. I mange år har det især været ønsket om at dyrke raps med et godt udbytte, hvor tidlig etablering er et must.

Men de senere år er også tidlig etablering af efterafgrøder og god konkurrence-kraft overfor ukrudt - ikke mindst græsser - kommet meget i fokus.

Det gælder ikke mindst hos pløjefri landmænd, hvor dyrkning af efterafgrøder for at opbygge jordens indhold af kulstof, for at hente kvælstof til næste afgrøde og undgå erosion med mere er blevet en vigtig del af konceptet. En anden og til dels overset effekt af at vælge en hybridsort af vinterbyg er dens evne til at holde ukrudt i skak. For det er alment kendt, at ukrudtet 'giver op' eller stort set ikke får betydning, når afgrøden tidligt dækker jorden effektivt.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind