Teknologien i gødningssprederen gør det muligt at tildele gødningen præcist, men test i marken viser, at der fortsat er behov for at anvende spredebakker for at udnytte det fulde potentiale.

Den store fokus på præcisionsjordbrug er medvirkende til en stigende efterspørgsel efter teknologi, der understøtter anvendelsen af eksempelvis tildelingskort, sektionskontrol og automatisk åbne- og luk i forager, hvilket er endnu et bevis på at erhvervet er klar til at anvende ny teknologi. Men denne teknologi kan medføre, at man som bruger fejlagtigt tror at kontrol af spredebilledet bliver unødvendig.

Hos Teknologisk Institut, der blandt andet arbejder med validering af maskiner til præcisionsjordbrug, har man også gjort sig denne erfaring. Med udgangspunkt i Landbrugsstyrelsens pilotprojekt for præcisionslandbrug har Teknologisk Institut målt på gødningssprederes evne til at lukke ned i forager og i kiler.

For at præcisionsjordbrug kan være et virkemiddel til eksempelvis at mindske kvælstofudvaskningen, har vi behov for at vide, at gødningssprederen spreder som forventet. Formålet med tests i marken har derfor været at få erfaring med målinger ved forskellige doseringer og under de forhold, der nu engang gør sig gældende i marken.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind