Reglerne for værdiansættelse af fast ejendom ændres ved overdragelser, så det fremover kan blive dyrere at købe familiegården. Planlæg overtagelsen allerede nu, lyder vurderingen fra advokaten.

På grundlag af et cirkulære fra november 1982 (i daglig tale "Værdiansættelsescirkulæret") har det i nu mere end 35 år været en urokkelig fast praksis, at fast ejendom - for eksempel landbrugsejendomme - altid har kunnet handles i generationsskifter eller udlægges fra dødsboer til en værdi svarende til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 procent.

Dette er senest blevet fastslået i en afgørelse fra Højesteret i marts 2016. Det har ikke kun været gældende for beregning af gaveafgift, men også hvis overdrageren af ejendommen har været skattepligtig af ejendommen, har man normalt også kunnet regne med, at 15 procent-reglen blev lagt til grund for opgørelsen af overdragerens skattepligtige avance eller tab.

...Rettidig planlægning af generationsskifterne i landbruget er mere påtrængende og aktuelt nu end nogensinde før...

De fleste er vist nu klar over, at Skat for tiden arbejder med at foretage omvurdering af alle landets faste ejendomme efter den nye vurderingslov. Det er tanken, at alle husejere får deres nye vurderinger i andet kvartal af 2019, ejere af erhvervsejendomme (herunder landbrug) noget senere.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind