Selvom høsten kun lige nærmer sig sin afslutning, er det allerede nu på tide at tænke på markplanen for 2018/2019 - herunder især på etableringen i efteråret 2018 af de afgrødetyper, som det kan betale sig at etablere tidligt, nemlig raps og hybrid-vinterbyg.

Etablering af raps foregår meget forskelligt rundt om i Danmark. De fleste har efterhånden fundet et system, der virker på deres ejendom. Der er mange faktorer at tage hensyn til, når man skal bestemme sig for, hvor årets raps skal placeres; sædskifteplaceringen i år, men også geografisk i forhold til sidste års rapsmarker, hegn og skovbryn.

Etableringstidspunktet i efteråret har en stor indvirkning på rodudvikling for raps. Spieling m.fl. undersøgte i 2017 såtidens betydning for planteudviklingen over og under jorden i forsøg med mellem 35 og 45 planter pr. kvadratmeter og 60 kg N tildelt i efteråret. Der er en tydelig sammenhæng mellem såtidspunktet og procent af rod i forhold til top se figur 1. Hvor planter sået mellem den 5. og 11. august har et rod-top forhold på 42 procent, så har planter sået mellem 1. og 7. september et forhold på 15 procent. Det betyder, at planterne, der er sået tidligt, kan nå at etablere sig rigtig godt i efteråret og derved har en bedre mulighed for overvintring. Man skal ikke bekymre sig om, hvorvidt vækstpunktet flytter sig fra jorden før vinteren, da store, stærke og veletablerede planter kompenserer for de skader, en hård vinter kan påføre. Det kan små, dårligt etablerede planter med et dårligt rodnet ikke.

... En meget vigtig konklusion, man kan drage af dette forsøg, er at planternes udvikling i efteråret er utrolig vigtig for, hvordan planterne udvikler sig i foråret, og dermed også hvordan udbyttet bliver...

Vigtigt med god udvikling i efteråret

Undersøgelser viser også, at biomassen under og over jorden ydermere er afhængig af, hvor højt input man har. I en specifik undersøgelse udført af Becka m.fl. i 2004, har man undersøgt, hvordan en hybrid, en linjesort og en genmodificeret vinterrapssort har udviklet sig både over og under jorden i forskellige dyrkningssystemer. Jorden er pløjet i forskellige dybder, der er tildelt forskellige mængder kvælstof (fra 150 - 260 kg N pr. hektar) og man har haft forskellige udsædsmængder og strategier i forhold til plantebeskyttelsesmidler (herbicider, insekticider, fungicider og vækstregulering). Der er anvendt tre strategier: Intensivt drevet med et højt input, standard input og lavt input se tabel 1.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind