Planterne kan ikke undvære vand, men for meget vand kan være katastrofalt.

Går man ind på dmi.dk og søger på fremtidens nedbør, tegner der sig et billede af, at nedbøren vil stige og samtidig fordele sig anderledes henover året. Vi vil få mere vand om vinteren og mindre om sommeren, men som dmi.dk også skriver, er det forbundet med store usikkerheder. Men lad os antage, at de har ret, og vi vil komme til at opleve mere nedbør og kraftigere skybrud, er vores jord og dræn så gearet til at håndtere al den vand? Er vores vandløb klar til at lede denne ekstra mængde vand væk? Er dræning vores svar på at lede vand væk fra marken?

Nej, kun til dels, bliver mit svar. Jeg mener, vi kan bruge vores jord aktivt til at hjælpe os med at håndtere større mængder vand.

Lad mig forklare nærmere - tænk på den svamp, som konen bruger til at gøre rent med, den kan indeholde store mængder vand i forhold til dens størrelse. Kan vi opbygge jorden på samme måde som en svamp, vil den kunne absorbere, og måske gemme, vand til tørre tider. Det vil være en stor hjælp for vores afgrøder til at komme igennem perioder med manglende nedbør. Drænene kan så være med til at aflede det overskudsvand, som jorden ikke kan rumme.

Men det kræver fokus og prioritering i at få opbygget sin jord og passe den. Jorden skal fodres med organisk materiale, behandles skånsomt både af jordbearbejdningen og under kørsel på marken.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Jorden skal plejes ligeså godt, som vi vil passe vores afgrøder oven over jorden. Bare fordi vi ikke kan se, hvad der sker under vores fødder, betyder det ikke, at det ikke er vigtigt.