I Dansk Planteværn mener man, at den ensidige danske fokus på at begrænse brugen af planteværnsløsninger kan skade Danmarks førerposition på fødevareområdet, og foreningen opfordrer til at ændre fokus fra forbud og afgifter til fremme af ny teknologi og innovative løsninger.

Et tværministerielt udvalg under ledelse af Miljøstyrelsen og med deltagelse af Miljø- og Fødevareministeriet, Skatteministeriet, Finansministeriet og Erhvervsministeriet har lige nu til opgave at evaluere om pesticidafgiften virker efter hensigten. Evalueringen har været længe ventet, ikke mindst efter at Pesticidstrategien 2017-2021 blev fremlagt i foråret 2017, men ved afslutningen af maj måned 2018 foreligger den endnu ikke.

For at evalueringen af pesticidafgifterne kan ske på et oplyst grundlag, så har København Universitet skrevet notatet `Analyser til brug for evaluering af pesticidafgiften`. Et notat, der blev offentliggjort den 12. april 2018, og et notat som skal danne det faglige grundlag for politikernes stillingtagen til, om høje afgifter på planteværnsmidler også fremover skal være grundpillen i den danske pesticidpolitik.

I notatet konkluderes det, at der er sket et fald i den beregnede belastning af pesticider, men at der på nogle områder samtidig er sket en stigning i forbruget, og så vurderes det, at der er sket et øget salg af visse herbicider med baggrund i afgifterne, hvilket forventes at øge forekomsten af resistens. Det vurderes også, hvordan prisfastsættelsen af afgifterne ikke i alle tilfælde har ført til, at de mindst skadelige midler nu også bliver de billigste at benytte for landmanden, når de skal benyttes i praksis.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind