Vi ser på spørgsmålene, samt kigger lidt på de praktiske forhold.

Nyhøstet korn indeholder ikke blot rene kornkerner, men også avner og emter, støvpartikler, ukrudtsfrø, stumper af ikke-færdigtærskede aks, sand og jord fra lejesæd, sten og andet, som skærebordet har samlet op. En sjælden gang finder man også en bolt eller andet metal fra mejetærskeren.

Bortset fra kornkernerne har det øvrige nævnte ingen salgsmæssig værdi. Ydermere vil nogle af fremmedkomponenterne kunne genere tørringen af kornet, såvel ved tørring på planlager som ved tørring i amerikanersilo. Dertil kommer at urenheder i kornet ved salg kan udløse et fradrag.

Størrelsessortering af korn

Ved produktion af korn til visse formål, typisk til brug til malt og til såsæd, kan det være en økonomisk fordel for producenten at størrelsessortere sit korn før salg. Ved at frasortere alle småkerner vil prisen for den solgte vare ofte stige, ligesom man som sælger har muligheden for at finde anden anvendelse til den frasorterede fraktion. Har man muligheden til at anvende korndelen af det frasorterede materiale, får denne del af det producerede korn fuld nytteværdi.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind