Websitet anvender cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger og til statistik.
Ved at bruge sitet accepterer du dette.   Læs mere

OK

Dyrlægeforening: Eksportkontrol er mangelfuld

Af SSV - 5. mar. 2019 KL. 08:54

Den Danske Dyrlægeforening har undersøgt, hvordan embedsdyrlægerne opfatter kontrollen med velfærd for grise til eksport. Kontrollen opleves som mangelfuld og langt fra i dyrenes tarv.

Den Danske Dyrlægeforening udsendte i november 2018 en spørgeskemaundersøgelse til alle medlemmer med ansættelse i de veterinærenheder, der varetager kontrollen med velfærd for grise til eksport. Formålet var at belyse, hvordan embedsdyrlægerne oplever kontrollen med regler vedr. dyrevelfærd. Undersøgelsen blev udsendt til 112 embedsdyrlæger, hvoraf 68 (61%) besvarede den. Resultaterne pegede på en generel opfattelse af manglende ressourcer til kontrolopgaverne.

Det fremgår af rapporten, som den danske dyrlægeforening har udarbejdet.

Opgavernes omfang er steget kraftigt de seneste 10 år, samtidig med at kompleksiteten er forøget, men det opleves som, at ressourcerne til den enkelte opgave ikke er tilsvarende forøget.

Dette opleves som yderligere intensiveret med de forøgede dokumentationskrav, der trådte i kraft 1. januar 2019.

Kontrollen ved samlesteder opleves generelt som mere mangelfuld end ved direkte eksporter. 3 ud af 4 embedsdyrlæger oplever, at kontrollen med grises velfærd ved eksport fra samlesteder bør skærpes. Opfattelsen heraf var ulige fordelt imellem de tre veterinærenheder. Desuden oplever embedsdyrlægerne, at kvaliteten af det eksisterende syn for transportegnethed i høj grad er udfordret af den afsatte tid, de fysiske forhold på samlesteder og eksportbesætninger, og uklare retningslinjer. Der bør stilles krav til eksportbesætningers- og samlesteders udformning og sikkerhed, og disse bør undergå en årlig revurdering for at opretholde godkendelse.

Kontrollen med belægningsgrad, vandtildeling og ventilation på eksportbilerne opleves som utilstrækkelig af 83 procent for samlesteder og 63 procent for direkte eksporter. Mistanker om overlæs er almindelige, især på samlesteder, mens 69 procent af embedsdyrlægerne oplever mangelfulde muligheder og ressourcer til sanktionering på samlesteder. Logbøgerne opleves som værdiløse, da blot 3 procent af embedsdyrlægerne svarer, at oplysningerne heri stemmer godt overens medvirkeligheden. De urigtige oplysninger vedrører både lastbilens areal, grisenes vægt og transporttiden. Embedsdyrlægerne efterspørger mulighed for at verificere logbogens oplysninger og hjemmel til at sanktionere ved urigtige oplysninger.

Embedsdyrlægerne oplever en række begrænsninger i kontrolsystemet og i deres muligheder for at sanktionere, når de oplever overtrædelser vedr. dyrevelfærd. Embedsdyrlægerne pegede konkret på et behov for mere tid til opgaverne, klarere retningslinjer for kontrol og sanktionering og flere indladnings- og vejkontroller, som tiltag, der kan sikre bedre regelefterlevelse. Endelig identificerede undersøgelsen et behov for forbedring af embedsdyrlægernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som en forudsætning for, at de kan yde en fagligt tilfredsstillende kontrolindsats.

Få nyhederne først!Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær på forkant med dagens landbrug.

 

Læs maskinbladet på

Læs maskinbladet på desktop

Desktop

Læs maskinbladet på tablet og smartphone

Tablet & smartphone

Læs maskinbladet på nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Læs maskinbladet på print og iPaper

Print og iPaper

reklame