Websitet anvender cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger og til statistik.
Ved at bruge sitet accepterer du dette.   Læs mere

OK

Minister vil ikke ændre fosforregulering

Af Rasmus Dalsgaard - 6. apr. 2018 KL. 14:46

I et skriftligt svar til sin partifælle Kristian Pihl Lorentzen (V) skriver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at den nye fosforregulering ikke bliver ændret.

Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen stillede for nylig miljø- og fødevareministeren en række spørgsmål i relation til landbrugets udfordringer med den skærpede fosforregulering.

Det fremgår af ministerens svar, at han ikke har i sinde at ændre de skærpede krav.

Ministeren begrunder det blandt andet med, at de skærpede fosforlofter ikke indføres for at begrænse den aktuelle fosforudledning til vandløb og søer, men for at undgå at der sker en ophobning af fosfor i jorden, der på et senere tidspunkt kan frigives og medføre en belastning af vandmiljøet.

Punktkilder reduceres

Ifølge ministeren indikerer analyser af fosforbelastningen af vandmiljøet, at der er sket et væsentligt fald i punktkildernes belastning på ca. 85 procent siden 1990.

- Her har særligt rensning af industriens spildevand og byernes spildevand givet et bidrag med fald på henholdsvis 99 procent og 91 procent. En analyse af udviklingen i vandløb, der er påvirket af forskellige kilder, viser, at de vandløb, der primært er påvirket af punktkilder, har fået reduceret deres påvirkning på to tredjedele i perioden 1989-2014, mens de vandløb, der primært er påvirkede fra de dyrkede områder, har en nogenlunde konstant påvirkning over perioden. Det samlede fosforoverskud i landbruget er blevet reduceret betydeligt i perioden 1990-2015, men det dækker over betydelige forskelle afhængig af om det er rene plantebrug, der har et fosforunderskud eller husdyrbrug eller plantebrug med tilført husgødning, som har et fosforoverskud, skriver ministeren.

Grundlag kan forbedres

Ministeren erkender dog, at der kan skabes et bedre fagligt grundlag for vurderingen af fosforkilderne.

Han peger på, at det blandt andet forventes i kraft af et større fagligt udredningsprojekt (det såkaldte fosforrisikoprojekt), der blev iværksat i 2017, og som afsluttes med 2019, at der skal arbejdes videre med kildeopdelingen, så der bliver et bedre fagligt grundlag med hensyn til kilderne for fosfor.

Kompensation

Enkelte landmænd skal ifølge Pihl Lorentzen ud og skaffe op mod 50 hektar jord, for at imødegå konsekvenserne af de nye fosforlofter inden for de nye udpegninger af fosforfølsomme områder.

- Den økonomiske konsekvens er meget stor, og skal måles i henholdsvis jordpriser, transportomkostninger, og rådgivningstimer, påpeger Pihl Lorentzen, som derfor efterlyser økonomisk kompensation til de særligt berørte landmænd.

Ministeren henviser til, at der er netop udarbejdet en ekstraordinær støtteordning i 2019 til særligt ramt bedrifter.

Slam

Kristian Pihl Lorentzen påpeger også, at fosforlofterne giver udfordringer med at komme af med spildevandsslam for byernes rensningsanlæg, fordi ingen landmænd med skærpede fosforlofter og udfordringer med harmoniarealet, har mulighed for at modtage slam.

Men ministeren mener ikke, at det er et problem.

Han skriver, at der ikke forventes betydelige ændringer på dette område, idet fosforudbringningen fra husdyrgødning og slam også efter de tidligere regler har været vurderet sammen.

Fosforbehov

På spørgsmålet om, hvorledes det sikres, at planter på marker, der tidligere har fået tilført 43 kg P/ha og nu skal ned på 30 kg P/ha, ikke kommer til at mangle fosfor, svarer ministeren, at dyrkningsarealer, som igennem en årrække har fået tilført over 40 kg P/ha, helt generelt har et større fosforindhold end øvrige arealer.

- Afgrøderne på sådanne arealer vil derfor helt generelt have et mindre fosforbehov end afgrøder dyrket på jorde med mindre fosforindhold. Fosforbehovet for almindelige landbrugsafgrøder vil typisk være på ca. 20-30 kg P/ha, men på arealer, hvor der er opbygget et højt fosforindhold, er behovet mindre, så en tilførsel på 30 kg P/ha vil være tilstrækkelig, skriver ministeren.

Urimelig tidsfrist

Kristian Pihl Lorentzen antyder i et af sine mange spørgsmål, at tidsfristen for implementeringen er urimeligt kort for de berørte landmænd til at tilpasse deres harmoniareal. Han henviser til, at den korte ikrafttrædelsesdato betyder, at rigtig mange landmænd er nødsaget til at starte helt forfra med udarbejdelsen af gødskningsplaner og aftaler for afsætning af gødning for 2018-2019.

Men det mener ministeren ikke.

- Den ændrede fosforregulering blev beskrevet i bemærkningerne til den nye husdyrlov, der blev vedtaget i februar 2017. Kort over de områder, der forventes at blive omfattet af den skærpede fosforregulering blev offentliggjort den 18. december 2017. Så der har været en vis tid til at indrette sig for landmændene. For de særlig ramte bedrifter indføres der i 2019 en etårig støtteordning for at hjælpe med at håndtere overgangsproblemerne. Den ændrede fosforregulering indgår i forståelsen med EU-Kommissionen, og det vurderes ikke at være muligt at forlænge implementeringsperioden, skriver ministeren.

Få nyhederne først!Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær på forkant med dagens landbrug.

 

Læs maskinbladet på

Læs maskinbladet på desktop

Desktop

Læs maskinbladet på tablet og smartphone

Tablet & smartphone

Læs maskinbladet på nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Læs maskinbladet på print og iPaper

Print og iPaper

reklame