Websitet anvender cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger og til statistik.
Ved at bruge sitet accepterer du dette.   Læs mere

OK

Skrappe krav til husdyrgødning

Af Dan Bjerring - 18. mar. 2016 KL. 13:02

Der må ikke udbringes gylle eller anden husdyrgødning på lørdage samt søn- og helligdage nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone

I et svar til Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, blandt andet, at det er generelt tilladt at udbringe flydende husdyrgødning (herunder gylle) fra 1. februar.

- I perioden fra 1. september til 1. marts må der ikke udbringes flydende husdyrgødning i flerårige afgrøder uden årlig høst. Udbringningen må generelt ikke give anledning til unødige gener. Dog er det ikke tilladt at udbringe gylle og anden husdyrgødning på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, oplyser ministeren.

citat startcitat start

- Udbringningen må generelt ikke give anledning til unødige gener.

- Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

citat slutcitat slut

Skarpe krav

Esben Lunde Larsen oplyser samtidig, at der ikke må udbringes husdyrgødning på en måde og på arealer, hvor der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer over 100 kvadratmeter og kystvande.

Udbringningen må desuden ikke finde sted på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Frossen bevokset jord er i husdyrgødningsbekendtgørelsen nærmere defineret som frossen, indtil den er optøet i hele pløjelagets dybde - mindst 15 centimeter. Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

Ikke konkret svar

Søren Egge Rasmussen ønsker også at vide, hvor tidligt om foråret at efterårssået korn og vinterraps kan få gavn af næringsstofferne i gylle udbragt om foråret, samt i hvilket omfang tidlig udbringning udgør en risiko for forurening af vandmiljøet?

Her gør ministeren opmærksom på, at optagelsen af de direkte plantetilgængelige former af næringsstoffer i udbragt husdyrgødning i vinterafgrøderne er afhængig af plantens aktivitet, der igen bestemmes af det lokale vejr i det pågældende forår:

- I forhold til vejret er det især temperaturen, og herunder primært nattetemperaturen, der bestemmer plantens aktivitet og dermed næringsstofoptagelsen. Da vejret varierer i høj grad, både lokalt og fra år til år, er det ikke muligt at give et konkret svar på, hvor tidligt vinterafgrøderne begynder at optage næringsstofferne, oplyser Esben Lunde Larsen.

Marginal påvirkning

Han gør samtidig opmærksom på, at udfasningen af de reducerede normer ikke påvirker harmonikravene:

- På den baggrund vurderes det, at udfasning af de reducerede normer ikke medfører øget udledning af fosfor. De forøgede gødningsnormer for kvælstof vil øge udbyttet og alt andet lige dermed øge fraførslen af fosfor. De øgede gødningsnormer kan også i ganske få tilfælde, hvor gødningsnormen indtil nu har været begrænsende for tilførslen af husdyrgødning, medføre en øget tilførsel af husdyrgødning, hvilket kan øge fosforoverskuddet. Sidstnævnte element vurderes dog at være helt marginalt. Der findes i øvrigt ingen fagligt anerkendte modeller, der under danske forhold kan kvantificere sammenhængen mellem ændringer i fosforoverskuddet og fosforudledningen til vandmiljøet, slutter miljø- og fødevareministeren.

Få nyhederne først!Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær på forkant med dagens landbrug.

 

Læs maskinbladet på

Læs maskinbladet på desktop

Desktop

Læs maskinbladet på tablet og smartphone

Tablet & smartphone

Læs maskinbladet på nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Læs maskinbladet på print og iPaper

Print og iPaper

reklame