Websitet anvender cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger og til statistik.
Ved at bruge sitet accepterer du dette.   Læs mere

OK

NÅR KRYBBEN ER TOM: Gode fremtidsudsigter - på kortere sigt

Af advokat (H) Jens Paulsen - 13. jan. 2018 KL. 07:55

I denne artikel giver advokat Jens Paulsen sine bud på, hvilke udfordringer og muligheder 2018 vil bringe.

På en landbrugskonference den 6.-7. december 2017 på Skarrildhus blev der fra repræsentanter for blandt andet Seges, Vækstfonden/Dansk Landbrugskapital, DLR Kredit og fra landbrugsmægler- og landbrugsrådgiverside givet flere bud på landbrugets fremtid - særligt den nære fremtid. Det generelle indtryk var, at der er en behersket optimisme, men dog en optimisme i forhold til, hvad landbruget har oplevet de senere år.

Trenden - konsolidering

Hovedbudskabet fra Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, Seges Finans & Formue, var, at 2018 generelt ville blive et godt år for landbruget med fornuftig indtjening. Det er også det budskab, der har præget medierne i sidste halvdel af 2017. Den positive tendens for 2018 synes dog ifølge Kenneth Kjeldgaard allerede at blive afsvækket i 2019. Spørgsmålet er så, hvorledes ansvarlige landmænd vil håndtere et forventeligt godt landbrugsår 2018.

I Landbrugsavisen den 26. oktober 2017 er landmand og bestyrelsesmedlem i Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Christian Carstensen, citeret for blandt andet følgende:

- Jeg ved med sikkerhed tre ting om fremtiden. Jeg bliver ældre, priserne vil falde igen og renter vil stige på et tidspunkt.

I samme artikel er chefkonsulent Claus Bech Jensen, KHL, citeret for blandt andet:

- Vi skal i landbruget vænne os til en større egenfinansiering end tidligere, og formår man ikke at skabe dette råderum, bør man ikke investere. Det er når priserne er gode, at man skal sørge for at konsolidere sig.

Der er næppe mange, der vil eller tør modsige de citerede. I forhold til konsolidering kan landmænd og rådgivere være af forskellige opfattelser, men til syvende og sidst vil det være de finansielle institutter, der i forhold til en række bedrifter bestemmer, i hvilket omfang der skal konsolideres.

Jeg vil vove den påstand, at de fleste finansielle institutter vil være på linje med det af Claus Bech Jen-sen udtalte. Det vil også være min påstand, at det også vil være i landmændenes egen interesse at konsolidere sig mest muligt. Landmænd, der her og nu ikke er akut lukningstruede, kan fremadrettet skabe sig større råderum ved at styrke egenkapitalen.

Generationsskifter

Bedrifter med høj gæld og lav effektivitet vil også fremadrettet være pressede, også selvom 2018 bliver et godt år for landbruget. Når der i landbruget tales om generationsskifte, kan der være to veje frem til et sådant.

Nogle bedrifter må nødvendigvis generationsskiftes ud fra en betragtning om, at nuværende ejer ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Denne gruppe vil med et forventeligt godt 2018 kunne købe sig mere tid, men vil på den lange bane næppe kunne overleve som selvstændige landmænd, medmindre det lykkes ved omstillingsparthed og rådgivningsmæssig back up at få effektiviseret driften.

Den anden gruppe af landmænd, der står foran et generationsskifte, er gruppen af ældre landmænd, der inden for en kortere årrække er tvunget til et generationsskifte - ikke nødvendigvis af økonomiske årsager, men som følge af CPR-nummerets femte og sjette ciffer. Disse generationsskifter har også længe stået i stampe. Det kan der være mange årsager til. Det nærmeste, der kommer en fællesnævner, er (måske): Manglende eller for dyr finansiering?

Dansk Landbrugskapital

Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller, Vækstfonden, redegjorde på landbrugskonferencen for formålet med etablering af Dansk Landbrugskapital, nemlig at give effektive og veldrevne landbrug, der ellers er hæmmede af relativ høj gæld, mulighed for at investere i større og endnu mere effektiv produktion.

Bemærk tillægsordene: "effektive" og "veldrevne". Det er kendetegnende, at det er disse bedrifter, der hjælpes på vej. Det gælder, hvad enten der er tale om vækstlån, lån i Dansk Landbrugskapital, finansie-ring via de "traditionelle" realkreditinstitutter eller via anden alternativ finansiering - private kapital-fonde/-investorer. Det betyder, at antallet af bedrifter, der udfases i 2018, må antages at fortsætte, ikke nødvendigvis i samme takt som i 2017, men alligevel i takt med, at det kan håndteres hos marginal-panthaverne. For denne gruppe af på sigt lukningstruede landmænd vil 2018 ikke blive året, der redder disse bedrifters fremtid, men 2018 vil kunne være den redningskrans, der giver den nødvendige tid til at få planlagt en kontrolleret afvikling.

Afviklingsproces

Det har på mange måder - ikke mindst menneskeligt - stor betydning, hvorledes en afviklingsproces iværksættes og gennemføres. Hidtil har udgangspunktet været, at det har været de finansielle kredito-rer, der har optrådt i "bødlens" rolle. Kun i et fåtal af sager har det været landmanden, der har taget initiativet på et tidspunkt, hvor det var erkendt, at fortsat fremtidig drift - i hvert fald på den lange bane - ikke var mulig. Det skal medgives, at det ikke i enhver situation er åbenbart, hvem der vil kunne over-leve på sigt, og hvem der ikke kan. Der er dog klare indikationer herpå, nemlig: (for) høj gæld og (for) lav effektivitet. Bedrifter i denne kategori vil også i 2018 og fremadrettet være "truet vildt", så derfor, kære landbrugsrådgivere: Hjælp denne gruppe med en kontrolleret og med panthaverne afstemt afvik-ling, frem for en mindre human afvikling, måske via konkurs, når de finansielle kreditorers tålmodighed er opbrugt.

2018 synes ifølge Seges-prognoserne at blive et godt landbrugsår. Det kan vi kun glæde os over, men som en tidligere cykelkollega altid sagde, når det gik ned af bakke: "Skide irriterende, for nu går det snart opad igen" - og sådan forholder det sig også i landbruget, hvor den forventede 2018-fremgang vil miste motorkraft allerede i 2019 - Godt Nytår!

Få nyhederne først!Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær på forkant med dagens landbrug.

 

Læs maskinbladet på

Læs maskinbladet på desktop

Desktop

Læs maskinbladet på tablet og smartphone

Tablet & smartphone

Læs maskinbladet på nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Læs maskinbladet på print og iPaper

Print og iPaper

reklame