Websitet anvender cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger og til statistik.
Ved at bruge sitet accepterer du dette.   Læs mere

OK

Afgørelse om Åkær Å kan få betydning for landbrug i hele Danmark

Af JOF - 8. feb. 2019 KL. 10:52

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i to afgørelser underkendt afgørelser truffet af Odder Kommune vedrørende vedligeholdelsen af Åkær Å.

Afgørelserne, der begge er principielle, kan vise sig at få stor betydning i den sag, som Aakær Gods har an-lagt mod Odder kommune omkring manglende vedligeholdelse og oprensning af Åkær Å, skriver advokat Anker Laden-Andersen i en pressemeddelelse.

Nævnet har i sin begrundelse blandt andet fastslået, at Åkær Å også skal vedligeholdes i overensstemmelse med den af myndighederne indgåede aftale om helhedsplanen for Aakær Gods. Et af Odder kommunes hovedsynspunkter i den verserende erstatningssag har været, at der ikke for kommunen har været en pligt til at foretage vedligeholdelse i overensstemmelse med den helhedsplan, som var aftalt med myndighederne.

Det centrale er således, at Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at kommunen er forpligtet til at vedligeholde vandløbet i overensstemmelse med både helhedsplanen og det gældende vandløbsregulativ.

I den ene afgørelse fastslår Miljø- og Fødevareklagenævnet, at Odder kommune ikke har dokumenteret, at Åkær Å i år 2016 var tilstrækkelig vedligeholdt i overensstemmelse med blandt andet helhedsplanen. Dette er et af de bærende elementer i Aakær Gods' synspunkter i retssagen.

I den anden afgørelse har kommunen ophævet et påbud om, at Aakær Gods skulle have foretaget en ulov-lig regulering af Åkær Å. I denne afgørelse finder nævnet, at et udstedt påbud ikke er tilstrækkelig define-ret og klart.

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår, at det er Odder kommune, der har pligt til at doku-mentere, at der er sket tilstrækkelig vedligeholdelse af Åkær Å samt de regulativer, der gælder.

Aakær Gods' advokat Anker Laden-Andersen, HjulmandKaptain udtaler:

- Afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er principielle og kan få betydning for landbrug i hele Danmark, idet afgørelserne fastslår, at der består en pligt for kommunerne til at foretage oprensning og dokumentere, at dette er sket. Afgørelserne fastslår også, at en kommune har pligt til at sikre klare og ty-delige vandløbsregulativer og har en pligt til at være tydelige og klare i krav omkring retablering.

Godsejer Johan Koed Jørgensen udtaler:

- For Aakær Gods er den manglende vedligeholdelse af Åkær Å et stort problem. Aakær Gods har valgt at bruge resurser på denne sag for at få fastslået kommunernes pligt til at foretage oprensning af vandløb og sikre dokumentation herfor. Manglende oprensning af vandløb i overensstemmelse med de regulativer, der gælder, er og har været et stort problem for det danske landbrug, siger godsejer Johan Koed Jørgensen.

Advokat Anker Laden-Andersen udtaler yderligere i pressemeddelelsen:

- I forhold til den verserende retssag er Aakær Gods naturligvis tilfreds med, at nævnet fastslår, at vedlige-holdelse af Åkær Å skal ske i overensstemmelse helhedsplanen for Åkær Gods..

Chefjurist Nikolaj Schulz fra Bæredygtig Landbrug udtaler:

- Afgørelsen giver landbrugserhvervet vigtig medvind, fordi det slås fast, at det påhviler kommunen at sikre, at vandløb administreres i overensstemmelse med vandløbsloven - det er altså ikke bredejerne, der skal holde øje med om oprensningen foretages.

Få nyhederne først!Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær på forkant med dagens landbrug.

 

Læs maskinbladet på

Læs maskinbladet på desktop

Desktop

Læs maskinbladet på tablet og smartphone

Tablet & smartphone

Læs maskinbladet på nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Læs maskinbladet på print og iPaper

Print og iPaper

reklame